Allt om privatlån

Privatlån är ett begrepp som många har hört talas om. Det är ett lån som inte kräver någon form av säkerhet och är avsett för konsumtion, och är tillgängligt endast för privatpersoner. Allt du behöver veta om privatlån, dess villkor och krav, finns att läsa i artikeln längre ned.

Tillgängliga Långivare:

AXO Finans privatlån

Ungefärlig månadskostnad: 1520 kr

 • Ränta: Från 2,95% *
 • Belopp: 5000 - 600000 kr
 • Löptid: 1 - 20 år
 • Uppl.avgift: 495 kr
Lendo privatlån

Ungefärlig månadskostnad: 1520 kr

 • Ränta: Från 2,95% *
 • Belopp: 10000 - 600000 kr
 • Löptid: 1 - 15 år
 • Uppl.avgift: 0 kr
Komplett Bank privatlån

Ungefärlig månadskostnad: 1497 kr

 • Ränta: Från 4,9% *
 • Belopp: 10000 - 500000 kr
 • Löptid: 1 - 15 år
 • Uppl.avgift: 495 kr
Bank Norwegian privatlån

Ungefärlig månadskostnad: 1597 kr

 • Ränta: Från 4,99% *
 • Belopp: 5000 - 600000 kr
 • Löptid: 1 - 15 år
 • Uppl.avgift: 399 kr

* Detta är den lägsta ränta som långivaren kan erbjuda. Räntan sätts individuellt vid ansökan.

Snabbval

Vad är ett privatlån?

Ett privatlån är som sagt ett lån utan säkerhet. Låntagaren behöver därmed inte säkerställa lånet på något sätt, till skillnad från exempelvis ett bolån där fast egendom, såsom lägenhet eller hus, krävs för att lånet ska bli godkänt. Privatlån kan även kallas för blancolån av vissa finansiella aktörer. Syftet med lånet är att täcka privatpersoners konsumtionsbehov som kan vara allt från att betala en semesterresa till att köpa en ny soffgrupp eller en bil m.m. Lånebeloppet kan ligga mellan 5 000 kronor och upp till 300 000 kronor. I vissa fall kan övre gränsen vara ännu högre.

Vad är ett privatlån?

Ränta på privatlån

Räntan på privatlån kan skilja sig markant olika långivare emellan. För dig som inte riktigt är bekant med begreppet så kan räntan beskrivas som priset en klient betalar för att ta ett lån. En del långivare lägger även till avgifter som exempelvis uppläggnings-, eller aviseringsavgift, utöver räntekostnaden. Lånets totala kostnad blir därmed en summering av ränta och avgifter.

På dagens finansiella marknad finns privatlån med en räntenivå från 5 % upp till 30% eller högre. Avbetalningarna kan därmed variera markant olika lån emellan, något som kommer att påverka kundens privata ekonomi. En del långivare, oftast SMS-företag, erbjuder rörliga räntesatser vilket betyder att den kan ändras under lånets löptid. För dig som kund innebär detta en viss osäkerhet då du aldrig vet exakt hur mycket räntan kan höjas med. De flesta banker väljer att jobba med fasta räntor, vilket är att föredra. På det sättet är kunden införstådd med amorteringskostnaden för hela låneperioden. Innan du väljer långivare, ta reda på dess aktuella lånevillkor, räntesatser, övriga avgifter och avbetalningsplan. Försäkra dig om att du har råd med lånet innan du undertecknar ett låneavtal.

Ränta på privatlån

Om du inte betalar

Påminnelse

Om betalningen inte är kreditgivaren tillhanda på förfallodagen kan denne vidta åtgärder för att få betalt. Normalt skickar kreditgivaren en påminnelse till kredittagaren med en uppmaning att betala den förfallna skulden samt oftast även en mindre påminnelseavgift. Om betalning ändå inte sker skickas ärendet vidare till inkasso.

Inkasso

I de fall betalningen hamnat hos inkasso tillkommer en inkassoavgift. Om ett inkassoföretag övertagit kravet ska du betala skulden till dem, inte till den ursprungliga fordringsägaren. Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket medför ytterligare konstnader för kredittagaren.

Betalningsanmärkning

Om betalning av skulden inte sker inom angiven tid från det att borgenären ansökt om betalningsföreläggande fastslås det att kredittagaren har en skuld som skall betalas samt vilket belopp det gäller. Detta innebär att kredittagaren får en betalningsanmärkning som då antecknas i de register som används vid kreditupplysning. Dessa uppgifter finns tillgängliga för banker och andra kreditgivare, hyresvärdar samt andra som har behov av informationen i sin verksamhet.